เข้าชม

Michael Jai White

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1967-11-10

สถานที่เกิด: Brooklyn, New York City, New York, USA

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 麥可・傑・懷特

Michael Jai White