Kraft Suspense Theatre

Kraft Suspense Theatre

3 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao:

Phi hành đoàn:

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 60:48 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Oct 10, 1963

Ngày phát sóng cuối cùng: Jul 01, 1965

Tập: 59 Tập

Mùa: 2 Mùa

IMDb: 5.667

Từ khóa: