The Fairly OddParents

The Fairly OddParents

930 Lượt xem

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Fred Seibert, Butch Hartman, Guy Moon, Butch Hartman

Quốc gia: US

Xưởng: Nickelodeon

Thời Gian Chạy: 12:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Mar 30, 2001

Ngày phát sóng cuối cùng: Jul 26, 2017

Tập: 268 Tập

Mùa: 10 Mùa

IMDb: 3.4

Từ khóa:,