Lượt xem

丁勇岱

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1958-10-27

Nơi Sinh: Shandong Province, China

Còn được Biết đến Như: Yongdai Ding, Ding Yong-Dai, 丁勇岱

丁勇岱