Lượt xem

정준하

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1971-03-18

Nơi Sinh: Seoul, South Korea

Còn được Biết đến Như: 정준하, Jung Jun-ha, Jeong Joon-ha, Jung Joon-ha, 郑俊河, Jun-ha Jeong, Jeong Jun Ha, Jun Ha Jeong, Jeong Joon Ha, Joon Ha Jeong, Joon-Ha Jeong, Jung Joon Ha

정준하