Lượt xem

김시후

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1988-01-02

Nơi Sinh: Cheongju, North Chungcheong Province, South Korea

Còn được Biết đến Như: 김시후, Kim Si-hu, Kim Shi-hoo

김시후