Lượt xem

노정의

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2001-07-31

Nơi Sinh: Seongnam, Gyeonggi, South Korea

Còn được Biết đến Như: 노정의, Roh Jeong-eui, Roh Jeong Eui, Jeong Eui Roh, Noh Jeong-eui, Noh Jeung Eui, Jeong Eui Noh, ノ・ジョンウィ, ノ・ジョンエ, 卢正义, 盧正義

노정의