Lượt xem

박명수

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1970-08-27

Nơi Sinh: Gunsan, North Jeolla, South Korea

Còn được Biết đến Như: Park Myung-su, Park Myeong-soo, Park Myeong-su, パク・ミョンス, 朴明洙

박명수