Lượt xem

Sonia Rehman

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1985-01-29

Nơi Sinh: Karachi, Pakistan

Còn được Biết đến Như: Sonia Rehman Qureshi, Soniya Rehman

Sonia Rehman