Views

Guli Nazha

Guli Nazha was born on May 2, 1992 in Urumqi, Xinjiang, China as Gülnezer Bextiyar. She is an Actress also know as Coulee Nazha.

Known For: Acting

Birthday: 1992-05-02

Place of Birth: Urumqi, Xinjiang, China

Also Known As: Gulnazar, Coulee Nazha, 古力娜扎, Nazha, Gu Li Na Zha, Gulinazhaer Baihetiyaer, Gulnezer Bextiyar, Bextiyar Gülnezer , 古力娜紮, Guli Nazha, Gulnezer Behtiyar, Gul Nazar, Коули Начжа

Guli Nazha