Views

Elena Telbis

Known For: Acting

Birthday: 1990-08-13

Place of Birth: Veliko Tarnovo, Bulgaria

Also Known As: Елена Телбис

Elena Telbis