Schindler's List

Schindler's List

15456 Visningar
Oskar Schindler var medlem av nazistpartiet. Han var en riktig kvinnokarl och en affärsman som aldrig drog sig för att muta sig till den framgång han eftersträvade. Men han tog mitt under andra världskriget plötsligt ställning och använde hela sin förmögenhet för att friköpa sina judiska arbetare.

Körtid: 195 minuter

Kvalitet: HD

Släppt: Dec 15, 1993

IMDb: 2.433