Lượt xem

Shaun Chen

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1978-11-03

Nơi Sinh: Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia

Còn được Biết đến Như: Hongyu Chen, 陈泓宇

Shaun Chen