Lượt xem

오승아

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1988-09-13

Nơi Sinh: Seoul, South Korea

Còn được Biết đến Như: 오승아, O Seung A, Oh Seung-ah, 레인보우, Rainbow, Oh Seung-a, Oh Sung Ah, 吴丞芽, 吳丞芽

오승아