Lượt xem

이준영

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1997-01-22

Nơi Sinh: Seoul, South Korea

Còn được Biết đến Như: 이준영, Lee Joon-young, Lee Jun-yeong, Lee Joon-yeong, 준, 루키스, 李濬荣, Joon-Young Lee, 李濬榮

이준영