Lượt xem

김국진

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1965-02-06

Nơi Sinh: Inje, Gangwon, South Korea

Còn được Biết đến Như: 김국진

김국진