Lượt xem

GaTa

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1987-06-30

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như:

GaTa