Lượt xem

Piotr Rogucki

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1978-05-05

Nơi Sinh: Łódź, Poland

Còn được Biết đến Như: 피오트르 로구츠키, Coma

Piotr Rogucki