Lượt xem

김미경

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1963-10-14

Nơi Sinh: Busan, South Korea

Còn được Biết đến Như: 김미경, Kim Mi-kyung, 金美卿, Kim Me-kyung, Kim Mi-gyung, Kim Mi-gyeong, Kim Mi-kyeong, Kim Mee-kyung, 金美京, 金美庚

김미경