เข้าชม

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1991-09-23

สถานที่เกิด: Daegu, South Korea

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Kim Ki-bum, 김기범, 키, キー, 金起範, Key

키