Lượt xem

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1991-09-23

Nơi Sinh: Daegu, South Korea

Còn được Biết đến Như: Kim Ki-bum, 김기범, 키, キー, 金起範, Key

키